درباره ما

درباره هوشمندسازی داده کاوی آرکا

شرکت هوشمندسازی داده کاوی آرکا در سال 1389 با بکارگیری از نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نمود. در همین راستا توانستیم خدمات ارزنده و شایسته ای در حوزه انجام پروژه های ملی ارائه نماییم. رسالت اصلی شرکت ارج نهادن به استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندهای سنتی و پیشبرد سامانه های کشوری در جهت پیشرفت می باشد. همچنین ارائه راهکارهای سیستمی بر فرایندهای پیچیده، توسعه و پیاده سازی، داده کاوی و تهیه داشبوردهای مدیریتی از جمله شایستگی های کلیدی این شرکت می باشد.